Portfoli París

Valor de mercat

6.823€m

Superfície sobre rasant

356.075m²

Nombre d'actius

20 immobles

Valor de mercat

6.823€m

Superfície sobre rasant

356.075m²

Nombre d'actius

20 immobles

Immobles a París

Colonial posseeix en propietat 20 immobles al centre de negocis de París. Amb un total de 358.347 m² i sumant un valor total en actius de 6.144 milions d'euros.

Cartera de Colonial

El patrimoni de Colonial consta d'edificis d'oficines, centres logístics i altres. Inverteix en àrees molt consolidades que responen abans a un creixement general de l'economia, per obtenir rendabilitats superiors en el menor temps possible.

VEURE TOTS ELS ACTIUS