Mercat d'inversió

Situació del Mercat de lloguer a Espanya

A Espanya, la inversió en el sector d'oficines va assolir els 1.300 € durant el primer semestre de l'exercici 2020, el que més de 700 € correspon a Madrid i 380 € a Barcelona. Amb un segon trimestre condicionat pel Covid-19, aquesta xifra suposa un 30% menys que el volum registrat al mateix període de l'any anterior, un exercici que, per un altre costat, suposaria un any històric per les xifres assolides al mercat de oficinas. Les rendibilitats principals de Madrid i Barcelona es situen a nivells del 3,35% i del 3,60% respectivament.

Barcelona

Madrid

Situació del Mercat de lloguer a París

El volum d’inversió al mercat de París va assolir els 7.700 € el primer any de l’1 2020, xifra inferior al volum d’inversió de l’any passat, degut a un segon trimestre amb un volum d’inversió molt baix que el conflicte per la crisi de Covid -19. Les rendibilitats es mantenen estables al 2,75%.

París